Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bez pohybu není život

O tom, že pohyb nám svědčí, není třeba pochybovat. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že dokud se hýbeme, tak žijeme. Pro většinu z nás je pohyb naprostá samozřejmost, ale ne každý má takové štěstí. A to byl taky hlavní důvod, proč děti školní družiny při ZŠ Mohylová navštívily v polovině listopadu Den pro družiny, akci pořádanou fakultou TV UK. Přiznáváme, že jsme byli moc zvědaví, co nás čeká. Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami, nám totiž zněla trochu neosobně. Hned po příchodu se našich žáků, mezi kterými byl i chlapec s fyzickým hendikepem, ujali studenti školy. Děti pak absolvovaly celkem šest stanovišť a měly možnost vyzkoušet si čtení abecedy pomocí Braillova slepeckého písma, skládání obrázků pouze po hmatu. Zvládly vytyčenou trasu pomocí slepecké hole a spoléhaly se na navigaci kamaráda, hrály různé míčové hry a přitom seděly v invalidním vozíku. Bylo toho opravdu hodně, ale nejlepší bylo, jak si děti navzájem fandily a podporovaly se. Odcházeli jsme z fakulty plní dojmů a s vědomím, jak jsou takzvané aplikované pohybové aktivity neboli APA důležité. 

Lýdia Baráková