Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bilance roku 2019

každý měsíc na stránkách STOPu odpovídám v Přímé lince na vaše dotazy či podněty, které mi kladete. Dovolte mi v prvním vydání roku 2020 využít stránky, kde pravidelně nacházíte rubriku Téma Stopu, abych bilancoval a shrnul to, co se nám na radnici v roce 2019 podařilo realizovat.

Nejčerstvější radostnou událostí pro mne a celý náš úřad je získání hned dvou významných ocenění, které jsme nedávno převzali ve  Španělském sále Pražského hradu. Z rukou náměstka ministra vnitra Josefa Postráneckého a zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Jana Dejla jsme obdrželi Národní cenu za společenskou odpovědnost v oblasti veřejného sektoru, v kategorii obcí s rozšířenou působností. Tato cena nabízí možnost porovnat se s těmi nejlepšími společnostmi. Hodnoceni jsme byli za přístup k lidem, obyvatelům i zaměstnancům. V roce předešlém jsme si ze stejného místa odnášeli stejně prestižní ocenění, a sice cenu za poskytování kvalitních služeb občanům. Letošní úspěch byl ještě podtržen tím, že Praha 13 se stala absolutním vítězem Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, a to napříč všemi kategoriemi, kde za sebou zanechala i vyspělé zahraniční firmy z podnikatelského sektoru. Za tímto úspěchem stojí kvalitní a zodpovědná práce našich úředníků, které si nesmírně cením. Rád bych podotkl, že za dobu mého působení na radnici jsme získali mnohá ocenění, o to větší mám radost, že se nám tento trend daří udržet.

Investice

Loni zahájil odbor školství dvě významné investiční akce, jejichž realizace bude pokračovat i letos. Jedná se o vybudování dvaceti čtyř nových učeben v prostorách po uvolněných školních jídelnách a kuchyních. Dvanáct těchto tříd vzniká v budově FZŠ Trávníčkova, stejný počet v ZŠ Kuncova. Základní škola Klausova získala v říjnu nový multifunkční sportovní areál, který je již plně využíván. Pod patronací odboru životního prostředí probíhaly ve vnitroblocích našich sídlišť revitalizace a celkové rekonstrukce dětských hřišť i veřejných sportovišť. Uvědomujeme si, že pohyb nejen dětí, ale i dospělých je v této přetechnizované době zdraví prospěšný, proto se snažíme jim touto cestou nabídnout příležitost ke sportu v bezprostřední blízkosti domova na kvalitních a bezpečných sportovištích. Rozsáhlou akcí byly a stále ještě jsou úpravy, které probíhají ve vnitrobloku Fingerova a jsou rozděleny do tří etap. V první bylo vybudováno dětské hřiště, v druhé proběhla rekonstrukce sportovního hřiště, ve kterém najdete jak sportovní, tak grafické cvičící prvky. V okolí sportoviště ještě bude rozšířena zeleň, počítá se s výsadbou stromů. Na podzim jsme v Centrálním parku zprovoznili unikátní herní prvek v podobě obří sovy, která byla i v samém závěru roku stále v obležení dětí. Myslíme i na majitele psů a jejich mazlíčky. Hřiště pro pejsky tady chybělo, a proto jsem rád, že se nám loni na jaře podařilo takové sportoviště postavit. Těší mne i vybudování Dalejského parku na Velké Ohradě. Tato volnočasová zóna s vodními prvky nabízí obyvatelům místo k relaxaci a odpočinku. Další plánovaná etapa výstavby parku by měla zahrnovat vybudování dětského hřiště, fitness prvků, geoparku, agility hřiště a plochy na cvičení. Tento projekt zastřešuje odbor majetku a investic.

Doprava

Další důležitou oblastí, na kterou se Praha 13 zaměřuje, je doprava. V loňském roce vydal odbor celkem šest set sedmdesát dokumentů a vyřídil okolo sedmi set podnětů a stížností od občanů. Ve spolupráci s organizací ROPID byly řešeny změny tras autobusových linek Pražské integrované dopravy. Jako jednu z nejdůležitějších změn vnímám úpravu trasy ranního školního spoje linky 266, který od 1. září jezdí z Řeporyjí na Nové Butovice. Díky změně trasy mohou tento spoj využít žáci ZŠ Trávníčkova, ZŠ Mládí, Gymnázia Jaroslava Heyrovského. Zároveň se tak zkrátila docházková vzdálenost k ZŠ Mezi Školami.

Prioritou pro rok 2020 je výstavba parkoviště P+R v ulici Petržílkova u stanice metra Nové Butovice.

Služby občanům

Co bych také rád zmínil, jsou nové karierní stránky, které jsme v loňském roce spustili na webu naší městské části. Ty si kladou za cíl nejen prezentovat úřad městské části jako atraktivního zaměstnavatele, ale také poskytnout potencionálním zájemcům ucelený přehled o volných místech na radnici a sdělit veškeré informace o pracovní pozici, specifických požadavcích, benefitech a potřebných dokladech. K dispozici jsou i formuláře, které nezbytnou administrativu zájemcům o práci ulehčí.

Pro větší komfort v oblasti vyřizování úředních záležitostí jsme pro občany v loňském roce zavedli nový vyvolávací systém, včetně možnosti rezervovat si termín své návštěvy a vyhnout se tak frontám. Novinkou je také spuštění Portálu občana, který umožňuje plátcům poplatků za psy přehlednou správu jejich závazků a pohledávek pohodlně z prostředí svého domova i mimo pracovní dobu úřadu.

Chcete uzavřít manželství formou úředního aktu přímo v kanceláři příslušného odboru? Nově je to možné i u nás na radnici. Již nyní se potvrzuje zájem o tuto službu. Před zhruba pěti lety jsme přišli s novinkou, která nabízí občanům možnost zaslání fotografie formou MMS zprávy a upozornit nás na aktuální problémy, které se vyskytnou na území Prahy 13. O stále větší oblíbenosti této služby svědčí fakt, že za uplynulý rok řešil odbor kontroly již celkem pět set osmdesát podnětů, zaslaných právě tímto způsobem. I v následujícím roce budeme tuto službu v rámci projektu Otevřený a komunikující úřad rozvíjet.

Projekty

Cílem projektu Chytrá třináctka je pomocí čtyř Ideathonů komplexně aktualizovat Strategický plán MČ Praha 13. Každý Ideathon probíhá 24 hodin nonstop, tříčlenné týmy se zde snaží přijít s nápady, které efektivně řeší jeden z vybraných problémů. Poslední Ideathon proběhne v lednu 2020 a jeho tématy budou: bydlení, rozvoj podnikání, životní prostředí, kultura a volnočasové aktivity. Projekt Vstřícná třináctka byl zahájen v roce 2019, během jeho realizace bude vytvořena Koncepce bezbariérovosti Prahy 13, jako reakce na podporu rovných příležitostí a naléhavé požadavky znevýhodněných občanů. Záměrem projektu Společná adresa – Praha 13 je podpora vzájemného soužití a usnadnění začleňování cizinců do běžného života. Aktuálně připravujeme pro rok 2020 již jeho jedenácté pokračování.

Sociální oblast

Jednou z priorit strategického rozvoje naší městské části je vytvoření obce přátelské k rodině a jejím potřebám napříč všemi generacemi. Z toho důvodu jsme jako jedni z prvních v Praze přijali koncepci rodinné politiky. V rámci jejího konceptu se pod dohledem odboru sociální péče daří naplňovat vizi Prahy 13, která se promítá do politiky zdravé rodiny, vytváření mezigenerační solidarity a podpory občanů se specifickými potřebami. Zastřešili jsme vznik rodinné zóny RaDka v DDM Stodůlky. Ve Středisku sociálních služeb byl nově vybaven Mateřský klub Kulička. Pro klienty, kteří k nám přicházejí do odboru sociálně právní ochrany dětí, jsme na začátku roku 2019 vybudovali ve druhém patře radnice dětský koutek, který je hojně využíván. V červnu jsme se připojili k projektu Týden pěstounství, zaměřeného na osvětu náhradního rodičovství, zvyšování jeho prestiže a získávání případných zájemců o pěstounskou péči. Pro matky s dětmi, které se ocitnou v tísni, jsme zrekonstruovali krizový byt v Heranově ulici. Do centra naší pozornosti patří dlouhodobě také senioři. Na začátku roku 2019 byl otevřen již třináctý klub pro seniory. V dubnu byl zahájen provoz Domova pro seniory Zity Kabátové, kde Praha 13 dotuje lůžka rezervované kapacity pro své občany, kteří již nemohou zůstat v domácím prostředí a jsou závislí na odborné zdravotnické péči.

Poděkování

Mám kolem sebe skvělý tým spolupracovníků a patří jim můj dík. Věřím, že se nám i v roce nadcházejícím podaří realizovat všechny naše plány a vize tak, jako dosud. Dobře si uvědomuji, že stále je co zlepšovat a práce pro občany je nikdy nekončící proces. Budu rád, když se do něj budete nadále zapojovat, zpětná vazba od občanů je pro nás velmi důležitá. Krásný, úspěšný a zdravý rok 2020 nám všem.

David Vodrážka, starosta MČ Praha 13