Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Červená stužka 2019


Letos již poosmnácté se v České republice konala informativně osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou se váže k 1. prosinci, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS. Smyslem akce je obrátit pozornost k HIV infikovaným a AIDS nemocným lidem, vyjádřit jim podporu a solidaritu a zároveň upozornit co nejvíce lidí na nebezpečí přenosu viru HIV. V Praze 13 Červenou stužku počtrnácté za sebou zajišťovali žáci 9. tříd Základní školy Kuncova. V pondělí 2. prosince se do ulic naší městské části, ale i do centra Prahy, vydalo rekordních 64 vybraných žáků ze tří tříd 9. ročníku, kteří prodali tisíc červených stužek a rozdali devět set informativních letáčků. Na konto České společnosti AIDS pomoc (ČSAP), která je hlavním organizátorem Červené stužky v Praze, jsme zaslali neuvěřitelných 21 066 Kč, což je nejvyšší částka, kterou za čtrnáct let naši žáci vybrali. Za vzornou přípravu akce a její organizaci děkuji paní Kataríně Počepické, která je školním metodikem prevence, a žákům a žákyním za tradičně příkladný, aktivní a zodpovědný přístup.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova