Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Devátý Veterán Cup


V sobotu 15. února se v areálu ZŠ s RVJ Bronzová uskuteční devátý ročník Veterán Cupu Stodůlky. Slavnostní zahájení turnaje bude za přítomnosti zakládajících členů volejbalového oddílu TJ Sokol Stodůlky. Turnaj je určen volejbalovým veteránům – mužům, kteří dosáhnou v roce 2020 věku minimálně 50 let, a ženám ve věku minimálně 35 let. Kapacita turnaje je maximálně osm smíšených družstev 4+2. Všechny zájemce zvou pořadatelé Sokola Stodůlky a partneři turnaje Středisko sociálních služeb Prahy 13 a ZŠ s RVJ Bronzová. Přihlášky a informace získáte do 11. února u Jaroslava Matýska na tel. 607 613 652, matysekj@praha13.cz.

-red-