Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kyberšikana a sociální sítě

V úterý 26. listopadu se v ZŠ Lužiny konal workshop Škola, kyberšikana a sociální sítě. Sešli se zde rodiče i učitelé, aby se pod vedením lektora Aleše Libera, ICT odborníka a pedagoga, seznámili s různými formami a projevy kyberšikany, s kterou se potkává stále více dětí. V následné diskuzi se hovořilo o možnosti zákazu mobilních telefonů ve školách, o zkušenostech přítomných, o prevenci... Akce byla financována z fondu EU a uskutečnila se v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 13. Pro svůj přínos byla účastníky hodnocena velmi pozitivně.

Marcela Fuglíková