Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lednová křížovka

Pivovar Lužiny je prvním restauračním minipivovarem v republice, který svůj provoz umístil do nákupního centra. V budově OC Lužiny začal vařit svá piva již v říjnu 2014. V tajence naleznete název lužinského piva vařeného na konci roku. Je to... TAJENKA. Také letos věnoval Pivovar Lužiny část výtěžku z prodeje tohoto piva nadaci Hemojunior, která aktivně pomáhá dětem s hemofilií. Otevřeno je denně od 10.30 do 23.00. Tři výherce odměníme dárkovým pivem z Pivovaru Lužiny. Kdo by potřeboval malou nápovědu, může navštívit webové stránky pivovaru www.pivovar-luziny.cz.


Prosincová tajenka:

TŘICET ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ

Výherci:

Josef Vilášek, Lužiny;
Klára Procházková, Praha 8;
Miloš Trousil, Lužiny

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. ledna na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová