Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mikuláš on-line

V sobotu 5. prosince odpoledne proběhl v DDM Stodůlky Mikuláš netradičně on-line. Vzhledem ke stávající situaci jsme nemohli uspořádat oblíbené tradiční akce jako je Mikuláš pro nejmenší a Čertovské odpoledne. Ale kreativní tým našeho předškolního oddělení nelenil, a aby děti nebyly ochuzeny o tradice a zážitky, uspořádali jsme Mikuláše on-line.
Akce, které se zúčastnilo 34 dětí, se setkala s poměrně velkým ohlasem. Mikuláš se v doprovodu Anděla s každým z přihlášených účastníků spojil on-line přes pekelnou techniku v předem stanovený čas. Díky knize hříchů, do které andílci a čertíci poctivě zapisovali dobré a hříšné skutky, mohl děti pochválit i pokárat. Děti statečně Mikuláši i čertům zarecitovaly či zazpívaly a dle ohlasů od rodičů již některé hříšky poctivě napravují. Pokud se stalo, že pekelná technika selhala, ihned zafungovala mikulášská ústředna, která zřídila nápravu. Drobnou odměnu dětem letos Mikuláš poslal také on-line. Jednalo se o pexeso vytvořené mikulášskými pomocníky z fotek z let minulých. A jestli děti za oknem našly balíček dobrot nebo uhlí? S tím už se nám Mikuláš nesvěřil.
Pevně věříme, že příště to vyjde osobně. Za celý předškolní tým domu dětí děkujeme Mikuláši, Andělovi i čertům za jejich velké nasazení, dětem za krásné říkanky a rodičům, že se společně s námi poprali s on-line spojením. Hodně zdraví v novém roce přeje DDM Stodůlky.

Marie Haklová