Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pokračujeme v realizaci projektu

FZŠ profesora Otokara Chlupa již druhý rok realizuje projekt OPPPR_49_FZŠ prof. Otokara Chlupa, který podporuje žáky a rodiče s odlišným mateřským jazykem. V posledním srpnovém týdnu se pro děti konal prázdninový kurz Čeština hrou. Učitelé si pro ně připravili klasické pohádky, třeba O třech prasátkách nebo Hrnečku vař. Tyto pohádky se však popletly a děti celý týden napravovaly, co zlobivý šotek v pohádkách spletl. Tento kurz byl zdarma.
Potom přišlo září a škola se naplnila dětmi. Protože jsme chtěli, aby se děti po letní pauze rychle sžily, navázaly na přátelství přerušená v březnu, připravili jsme pro jednotlivé třídy na 1. stupni projektové dny. Jejich zaměření bylo různé, ale motto stejné – musíme si pomáhat, máme právo na to být šťastní, mít kamarády, všichni jsme si rovni. Cílem bylo také větší zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do třídních kolektivů.
A pak nastal říjen a všichni jsme se zase museli přepnout na on-line výuku, on-line proběhly i naplánované besedy pro rodiče. Povedlo se zrealizovat on-line kavárnu pro rodiče žáků 1. tříd, protože pro ty byl tento způsob výuky něčím zcela novým. Konala se také kavárna pro rodiče žáků s odlišnými mateřským jazykem, kde jsme představili všechny aktivity, jež pro tyto žáky a jejich rodiče ve škole organizujeme. Na obě besedy přijala pozvání Monika Pliešovská, která má dlouhodobé zkušenosti s problematikou on-line výuky.

Kristýna Krečová