Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Univerzita třetího věku trochu jinak

V úterý 8. prosince se konala poslední přednáška zimního semestru virtuální univerzity třetího věku. Letos vše probíhalo s ohledem k vyvíjející se epidemiologické situaci trochu jinak. Studenti se nescházeli v počítačové učebně a neklábosili před zahájením přednášky, ale každý doma u svého počítače zodpovědně zhlédl přednášku on-line, vyplnil test a odeslal ho ke kontrole. Věřím, že i závěrečný test zvládnou všichni na výbornou, aby následně obdrželi Osvědčení o úspěšném ukončení semestru. Upřímně – klobouk dolů.
Zimní semestry probíhaly již tradičně dva. Krásné téma Rituály evropských královských rodů absolvovalo 27 studentů, Dějiny oděvní kultury III pak 8 studentů. Vytištěné studijní materiály bylo možno si po domluvě vyzvedávat ve středisku, samozřejmě za dodržení hygienických nařízení. Někteří studenti si je zajišťovali sami nebo pomocí rodinných příslušníků. Všem bych chtěla poděkovat za vytrvalost, houževnatost a snahu absolvovat studium i bez společných sezení v učebně.
A to nejlepší na závěr. Velká gratulace studentkám paní Datlové, Jičínské, Kačerové, Marcové a paní Smíškové, které měly v lednu 2021 slavnostně promovat v aule České zemědělské univerzity v Suchdolu. Bohužel se s ohledem na pandemii koronaviru v lednu promoce konat nebudou. Moc gratulujeme a všem přejeme do dalšího studia hodně zajímavých témat. Případní zájemci o studium univerzity třetího věku získají více informací na https://e-senior.czu.cz/.

Alena Hrabětová