Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzdělání a sport na Velké Ohradě

ZŠ Janského pro nový školní rok 2020/2021 opět nabízí žákům možnost vzdělávání od šestých ročníků ve sportovních a přírodovědných třídách. Sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou zaměřené na atletiku a všestranně rozvíjejí sportovní osobnost žáků. Výuka probíhá pod vedením profesionálních trenérů SK Aktis.
Ve třídách s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů si žáci v rámci seminářů rozšiřují a prohlubují vědomosti v oborech matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Semináře jsou zaměřeny také na praktické využití poznatků.
Více na www.zs-janskeho.cz nebo na tel. 603 420 514. Na všechny nové i naše stávající žáky 5. ročníku se od nového školního roku těšíme.

Jan Havlíček, ředitel