Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

„KRÁSNÝ JE VZDUCH“ ANEB 17. LISTOPAD.

„Krásný je vzduch, krásnější je moře“... Píseň Jaroslava Hutky Náměšť provázela připomenutí 17. listopadu jako Dne boje za svobodu a Mezinárodní den studentstva v ZŠ Janského, kde ji společně zazpívali žáci a učitelé u Stromu svobody. Tímto pietním aktem vyvrcholil dějepisný projekt, který žáky provedl důležitým obdobím našich moderních dějin. Společně jsme si připomněli, že svoboda není něčím samozřejmým a je nutné o ni bojovat a přijímat odpovědnost za své činy.

Jan Havlíček, ředitel školy