Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PROJEKT PLNÝ HRANÍ.

Žáci 9.A a 9.B z FZŠ Mezi Školami tvořili v rámci hodiny anglického jazyka projekty na téma Talent show – na čtvrtku, nebo jako prezentace v programu Microsoft PowerPoint. Do you like Talent show? Yes, we do. A talent show nejen popsali, ale také předvedli. Žáci připravili skvělé jídlo jako kuchaři z MasterChef, pouštěly se ukázky z Česko Slovensko má talent, Superstar a dokonce se přímo v hodině tančil břišní tanec. Každý předvedl svůj talent. Všem děkujeme za krásně připravené projekty, prezentace a bonus – chutné jídlo.

Daniel Cehula