Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výstava nejlepších PF 2022

V prostorách radnice probíhá výstava nejhezčích PF 2022, které vyrobily děti ze všech deseti základních škol Prahy 13. Soutěž o nejhezčí přání vyhlásila radnice spolu s místní Agendou 21 v době, kdy byly školy zavřené s cílem podpořit děti na distanční výuce v kreativní činnosti.

Během několika týdnů se na radnici vrátily stovky PF, které se hodnotily podle věkových kategorií. Zúčastnit se mohli všichni žáci prvního i druhého stupně. Oceněno bylo celkem 40 tvůrců, kteří získali hodnotné ceny. Mimo hlavní ceny byly oceněny děti i cenou starosty, místostarostů a radních.
Děkujeme všem školákům, kteří se do soutěže zapojily, novoročenky jsou v atriu radnice vystaveny do 7. ledna.

Lucie Steinerová