Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

UČITELKOU NA DOPOLEDNE.

V listopadu jsme uspořádali netradiční den otevřených dveří, během něhož si mohly zájemkyně z řad maminek vyzkoušet, jaké to je být učitelem. Po pečlivé přípravě a konzultaci s paní ředitelkou se maminky – učitelky vypravily k dětem. Vedly celé dopoledne včetně cvičení, výtvarných činností, předškolní přípravy a své působení zakončily vycházkou. Chceme všem zúčastněným poděkovat za skvěle odvedenou práci a velmi milé dopoledne.

MŠ Píšťalka