Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přípravný kurz pro předškoláky

Ksnadnějšímu kroku do další etapy života prvňáčka přispěl kurz předškolní výchovy Bez zábran do školy, který někteří letošní prvňáčci navštěvovali. V letošním školním roce kurz otvíráme opět. Bude probíhat každý čtvrtek od 14 do 14.45 hodin v ZŠ s RVJ Bronzová. Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná dne 8. 11. v 16 hodin ve 2. B (v přízemí školy), kde budou podány bližší informace o náplni kurzu. Kurz je zdarma. Své děti mohou rodiče přihlásit na tel. 235 514 356 nebo pomocí přihlášek, které jsou k dispozici ve vrátnici školy.

J. Francová