Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SPOLUPRÁCE ZŠ BRONZOVÁ A DOMU DĚTÍ.

Díky vstřícnému postoji ředitele ZŠ Bronzová získal Místní dům dětí a mládeže Stodůlky v areálu školy klubovnu a herní sál. Nové prostory využívá Klub rodičů s dětmi Pohádka, cvičení Šikulka a Sportovní gymnastika. Rozšířili jsme i činnost klubu Mozaika, který nabízí své programy převážně žákům školy. Během školního roku nás čekají i společné akce školy a domu dětí.

Michaela Gaydošová