Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Křesťanské centrum je otevřeno všem

 

V neděli 25. září bylo v rekonstruovaných prostorách v 1. patře nákupního komplexu u stanice metra Luka slavnostně otevřeno nové Křesťanské centrum Třináctka. Pozvání přijali také starosta David Vodrážka a místostarosta David Zelený. Centrum je spravováno Církví bratrskou, jednou z protestantských církví navazující na tradici Jednoty bratrské a na jména jako Hus, Komenský a další. V Praze 13 je skupinou zhruba sta lidí všech generací. Přicházejí mezi nás lidé různého vzdělání, sociálního pozadí, věřící i hledající. Církev chápeme jako otevřené společenství lidí, kteří společně sdílejí radosti a starosti života a kteří jsou ochotni a schopni mezi sebe přijmout další lidi bez rozdílu pohlaví, věku a životních zkušeností. Uvědomujeme si, že církev obecně nemá v Čechách příliš dobrou pověst. Někdy je to právem, někdy ne. Nejlepší ale je, když si člověk udělá názor na základě vlastní zkušenosti. I proto je každý zván na naše bohoslužby, které se zde konají každou neděli od 10.00 hodin. Prostory, které byly přestavovány na náklady členů a přátel církve s cílem zapojit se aktivně do života Prahy 13, velmi rychle ožívají nejrůznějšími aktivitami. Působí zde mateřské centrum Rybičky, dětské kluby Savana a Robinson, probíhá cvičení pro seniory, výuka angličtiny a další. Více informací najdete v kalendáři akcí na straně 37 nebo na www.cb.cz/praha13.

Vítek Malý