Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veverka známá i neznámá

 

V loňském školním roce se naše ZŠ Klausova zapojila do projektu Veverka známá i neznámá, jehož tvůrcem je sdružení ORNITA, se kterým naše škola již tradičně spolupracuje. Součástí tohoto projektu byly přednášky o veverce,možnost individuálního zapojení se do mapování jejich výskytu na území ČR (stále pokračuje) a také účast žáků v několika kategoriích soutěžní části projektu. Vyhodnocení soutěže proběhlo v září, slavnostní vyhlášení se konalo 5. října před budovou Starého purkrabství na Vyšehradě. Součástí celé akce bylo také zahájení výstavy ve venkovních prostorách. V budově Starého purkrabství jsou vystaveny dětské kresby,malby, fotografie i plastiky veverek, které soutěžily ve výtvarné, fotografické přírodovědné nebo mediální kategorii. A jak jsme se v soutěži umístili?Mediální kategorie - 2.místo Viktória Šupšaková, výtvarná kategorie - kresba - 2.místo Jan Habásko, výtvarná kategorie - malba - 1.místo Vladimír Kříž a 5.místo Anastasija Neganova.

Helena Hejnová