Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NOVÉ HŘIŠTĚ V NOVÉ ZAHRADĚ

 

Žáci ze ZŠ Mohylová chodí plavat, bruslit, cvičit na okolní sportoviště a do vypůjčených velkých tělocvičen. Nyní se nám ale na školní zahradě dokončuje naše vlastní sportoviště s umělým povrchem, které jsme přes prázdniny vybudovali z grantu Magistrátu hlavního města Prahy a za přispění Městské části Pra ha 13. Jsme moc rádi, že naše velké přestávky můžeme trávit na  školní zahradě a ještě si přitom zasportovat. Hřiště je ukryto v nově vybudované školní zahradě s divadelním amfiteátrem.

šťastné děti z Mohylky