Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dar čtyřnohým pomocníkům

Gymnázium Jaroslava Heyrovského věnovalo Středisku výcviku vodicích psů v Jinonicích celkem 10 000 korun, které studenti získali sběrem druhotných surovin (papír, karton, PET víčka a hliník). Sponzorský dar postupně předali zástupci tříd 2.a a 2.b. „V polovině září jela naše třída do výcvikového střediska předat sponzorský dar 5 000 Kč,“ říká student David Orel z 2.b. „Tuto částku jsme získali sběrem papíru v loňském školním roce. A protože naše třída byla z celé školy nejlepší, mohli jsme tento dar předat pejskům osobně. Ve středisku jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o výcviku i co všechno musí takový pes zvládnout, aby mohl pomáhat nevidomým lidem. Měli jsme možnost část výcviku i vidět.“

-red-