Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování za spolupráci

V úterý 30. září přišlo na radnici městské části přes 20 zástupců neziskových organizací zajišťujících sociální služby občanům z Prahy 13. Zástupce starosty Aleš Mareček a předsedkyně komise sociální a zdravotní Eva Montgomeryová jim poděkovali za přínos a dosavadní spolupráci. Přítomní poskytovatelé sociálních služeb zase ocenili aktivní přístup radnice, která v posledních dvou letech výrazně navýšila objem finančních prostředků do sociální oblasti, což je znát i na výši podpory jednotlivým projektům v grantovém řízení.
Ve čtvrtek 2. října se místostarosta Aleš Mareček sešel na neformálním setkání s vedoucími klubů seniorů Prahy 13 a poděkoval jim za práci v klubech a za organizaci volnočasových aktivit pro využití volného času seniorů.

Petr Syrový