Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Diakonie ve Vlachově ulici slouží už 20 let

V září jsme oslavili dvacet let fungování Diakonie ve Stodůlkách. Středisko Diakonie dlouhodobě podporuje rodiny dětí a dospělých s postižením tak, aby mohly žít v co nejvyšší míře běžným způsobem života. V budově bývalých jeslí dnes sídlí speciální škola, denní a týdenní stacionář pro klienty, tým rané péče i sociálně terapeutická dílna – to jsou sociální služby, které středisko v současnosti poskytuje občanům Prahy a dalším 155
rodinám z regionů.
Při slavnosti u příležitosti 20. výročí jsme zároveň otevřeli zrekonstruovanou část schodiště a haly, která umožní klientům snadnější přístup do rozlehlé zahrady. Oslava, jíž se zúčastnili zástupci městské části, zakladatelka střediska a mnoho dalších hostů, se však neohlížela pouze za vykonaným dílem. Současně také naznačila, kterým směrem bychom rádi v činnosti pokračovali, aby naši klienti mohli i nadále žít a pracovat ve svém přirozeném prostředí. Více informací na www.diakoniep13.cz.

Adéla Muchová