Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v listopadu: Jak Doppler díky Palackému změnil fyziku

V úterý 29. listopadu 1803 se v Dopplerovic kamenické dílně v Salzburku narodil druhý syn jménem Christian Andreas. Klučík v prašném prostředí často stonal a čas, který trávil mezi hřbitovními motivy, jenom podpořil jeho melancholickou povahu. Po lyceu a polytechnice absolvoval studium fyziky na vídeňské univerzitě. Rozladěn bídou a množstvím neúspěšných konkurzů na profesorské místo se rozhodl pro emigraci do Ameriky. V posledním okamžiku ale dostal nabídku profesury na pražské stavovské reálce. Bydlel v Jungmannově ulici, na Karlově náměstí i v Dlouhé. Zásluhou Františka Palackého byla v té době obnovena aktivita Královské české společnosti nauk a Doppler přicházel na její zasedání s novými nápady. Ve středu 25. května 1842 nastal hvězdný okamžik fyziky 19. století. Ve Vlasteneckém sále pražského Karolina předložil Christian Doppler poněkud zmateně a fantasticky zdůvodněnou myšlenku svého principu. V čem vlastně vězí? Prostě přijíždějící auto zní vyšším tónem, vlny jsou kratší a frekvence vyšší, než když odjíždí, kdy jsou vlny delší a tedy frekvence nižší. A jak to tenkrát měřili? Na lokomotivu posadili trubače a hudebníci s vycvičeným sluchem odhadovali měnící se tón trubky, jak se lokomotiva blížila a vzdalovala. Dopplerův efekt se dnes široce uplatňuje např. v lékařské ultrazvukové sonografii i množství dalších oborů. „Nejvděčnější výzkumy jsou ty, které přinášejí objeviteli radost z myšlení a zároveň užitek lidstvu.“ Jo, a pokutu za rychlou jízdu kolem radaru zaplatíte taky díky Christianu Andreasi Dopplerovi a jeho efektu, k jehož vysvětlení došlo právě v Praze.

Dan Novotný