Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sbírka francouzského umění slaví 90 let

Elegantní kolekce Národní galerie se sídlem ve Veletržním paláci, přístupná veřejnosti až do konce roku, vznikla se záměrem představit proměny francouzského umění od romantizmu 19. století k umělcům otevírajícím cestu umění 20. století. Je spjata s rozvojem moderního českého umění a charakterizuje ji mimořádná kvalita děl. V roce 1923 československý stát zakoupil soubor obrazů, plastik, kreseb a grafik z rozsáhlé výstavy Francouzské umění 19. a 20. století pořádané Spolkem výtvarných umělců Mánes. Protektorem se stal prezident T. G. Masaryk, výběrem byli pověřeni historik a kritik V. V. Štech a Václav Nebeský, sběratel Vincenc Kramář, malíř Emil Filla a předseda Mánesa architekt Otakar Novotný. Ve 30. letech obohatila sbírku některá díla Pierra Bonnarda, Marca Chagalla a Maurice Utrilla. V roce 1937 přibylo stěžejní dílo Paula Gauguina z r. 1889 Bonjour, Monsieur Gauguin. Po druhé světové válce se podařilo získat několik důležitých děl Edgara Degase, Claude Moneta a Henriho Laurense. Roku 1960 významně obohatila soubor část proslulé kolekce Vincence Kramáře o díla kubistického období Pabla Picassa, Georgese Braqua a Andrého Deraina. Aktuálním přírůstkem se stala v roce 2009 malba Paula Signaca z r. 1901 Parník L'Hirondelle na Seině.

Na výstavě prezentují své dílo také Eugène Delacroix, Jean-Baptiste Camille Corot, Camille Pissarro, Auguste Rodin, Claude Monet, Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, Henri Rousseau, Paul Cézanne, Henri Matisse a další. Návštěvníci mohou zároveň obdivovat soubor děl Pabla Picassa, který díky svému rozsahu a kvalitě patří mezi středoevropské unikáty. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Základní vstupné v rámci prohlídky Veletržního paláce a jeho stálých expozic moderního a současného umění pořídíte za 200, snížené za 100 a rodinné za 250 korun. Více najdete na www.ngprague.cz.

Dan Novotný