Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za krásami Medníku

Tentokrát vás pozveme na vycházku po naučné stezce kolem Medníku. Na počátek cesty se dostanete vlakem z Prahy hlavního nádraží. Výstupní stanicí je Petrov. Zde je také úvodní tabule naučné stezky. Po přechodu mostu přes Sázavu vstoupíte do Pikovic. Naučná stezka vede nejprve společně se zelenou a červenou značkou, které se postupně odpojí a na konci cesty se zase připojí.  Stezka je značena zelenobílým psaníčkem a jsou na ní umístěny informační tabule s mnoha cennými informacemi o rostlinstvu, zvěři a o geologii.
To nejdůležitější, co tu najdete, je klid, protože příroda v okolí Pikovic a na kopci Medník je opravdu nádherná. Na vrcholu Medníku je pyramida z kamenů, které sem z údolí vynesli turisté. Ve schránce naleznete vrcholovou knihu, do které můžete zaznamenat své zážitky z výletu. Pokud zachováte ticho, můžete v lese potkat i zvěř.
K občerstvení na trase vám poslouží i několik udržovaných studánek. Z místa, kde opustíte zelenou značku, uvidíte v lese zelené moře – zajímavé vlny porostlé nízkou vegetací. Roste zde také vzácný kandík, ten ale bohužel na podzim kvést neuvidíte. První a poslední úsek cesty půjdete kolem řeky Sázavy, což je nádhera. Při návratu budete mít za sebou jen 7 kilometrů, ale také spoustu dojmů z vycházky krásnou přírodou. Cestou vlakem do Prahy si krásně odpočinete a vstřebáte tu krásu.

Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha–Karlov, oddíl TurBan