Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Digitalizace archivu stavebního úřadu

Na konci září dokončila radnice Prahy 13 také projekt Digitalizace archivu stavebního úřadu. Tento náročný projekt spočíval v převedení většiny stavební dokumentace týkající se výstavby v katastrálním území Stodůlky a všech panelových domů na území Městské části Praha 13 do digitální podoby.
Samotnému skenování předcházelo pořízení nezbytného hardwaru a softwaru, to znamená vytvoření skenovacího a následně i klientského pracoviště. Nejtěžší fází byla příprava skenovaného materiálu a separace stavební dokumentace – vše bylo třeba rozešít a jednotlivé typy dokumentů oddělit barevnými listy, které skener rozpoznává a dokumenty správně řadí. Vlastní digitalizaci prováděla specializovaná firma ICZ, a.s., která vzešla z výběrového řízení.
Byly naskenovány přibližně 2/3 stavebního archivu. Jde o více než jeden milion stran dokumentů různých formátů; při přepočtu na stránky A4 je to více než 1,3 milionů stránek.
Digitalizovaná forma archivu přináší nejen efektivní způsob ukládání dokumentů a manipulace s nimi, ale také zefektivní styk s klienty. Díky digitalizaci bylo možné zavést novou službu občanům – vydávání a přijímání stavební dokumentace v elektronické podobě.
Klientům stavebního úřadu bude digitální dokumentace zpřístupněna díky klientskému centru zřízenému ve 2. patře radnice. Klient si sám rozhodne, kterou část dokumentace chce nahrát na flash-disk, vypálit na CD/DVD nebo vytisknout.
Skenovací pracoviště bude digitalizovat všechny nové případy, které budou ukládány do archivu. Do budoucna by skenovací pracoviště mělo být využito k doskenování celého stavebního archivu vlastními silami.

Projekt získal finanční podporu z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, dotace pokryla více než 90 % celkových nákladů.

Libor Hakl a Samuel Truschka