Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 v mobilu

Koncem září spustila radnice novou mobilní aplikaci, jejímž cílem je zjednodušit obyvatelům a návštěvníkům Prahy 13 přístup k důležitým informacím z úřadu a poskytne přehled o dění v městské části. Mobilní aplikace umožňuje mít relevantní informace přehledně a vždy k dispozici na chytrém telefonu. Aplikace Praha 13 v mobilu je vytvořena pro dva nejpoužívanější operační systémy v tzv. chytrých mobilních telefonech, tedy pro Android a iOS. Pro všechny uživatele je podle využívaného operačního systému zdarma ke stažení na Apple iTunes nebo na Google Play. Mobilní aplikace nabízí všem uživatelům řadu aktuálních informací a funkcí, např. přehled kulturních, sportovních a společenských akcí na území Prahy 13, aktuality z městské části, jejích organizací a dalších subjektů, přehled odborů úřadu včetně kontaktů a přístup na úřední desku. Oblast „Jak si zařídit“ obsahuje návody pro postup při vyřizování záležitostí na úřadě v konkrétních životních situacích. Zaregistrovaný uživatel si může prostřednictvím mobilu hned objednat termín návštěvy na některých pracovištích úřadu.

Aplikace umožňuje občanům nahlásit závadu na území městské části (rozbitou lavičku, nepořádek) nebo naopak poslat fotografii pěkného místa a sdílet ji s ostatními uživateli. K dispozici jsou také přehled termínů blokového čištění ulic, přehled sportovišť a dětských hřišť, data přistavení velkoobjemových kontejnerů, přehled sběrných dvorů s provozní dobou a sběrných míst pro tříděný odpad, to vše včetně polohy na mapě.

V nouzi poslouží seznam tísňových linek a kontaktů pro případ havárie. Pokud dáte k dispozici svoji polohu – to znamená údaje GPS, získáte kontakt na místně příslušného strážníka městské policie. Kulturní deníček umožňuje evidenci navštívených či jinak zajímavých akcí. Zájemci si mohou přečíst nejnovější nebo starší čísla STOPu. Nechybí ani aktuální předpověď počasí pro Prahu 13. Zdravotně handicapovaným pomůže přehled míst s bezbariérovým přístupem včetně jejich polohy na mapě. Aplikace podporuje funkce pro usnadnění přístupu pro nevidomé a slabozraké.

Projekt získal výraznou finanční podporu z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Z veřejné zakázky vzešla cena necelých 950 tisíc korun, kterou z 92,5 % pokryla dotace EU a Magistrátu hl. m. Prahy.

Podrobnější informace o instalaci aplikace najdete na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit – Praha 13 v mobilu.

Libor Hakl a Samuel Truschka