Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hodina pohybu navíc

ZŠ Mládí se dostala mezi 160 škol, které Národní ústav pro vzdělávání vybral k realizaci pokusného ověřování programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Hodina pohybu navíc. Do tohoto ověřování mohli být zařazeni žáci 1.– 3. tříd – vždy jednoho oddělení školní družiny v ročníku. Cílem je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Program byl v ZŠ Mládí zahájen už 10. září a hodiny vedou učitelé tělesné výchovy Pavla Fialová a Zdeněk Poláček. Mezi devíti vybranými pražskými školami jsou dvě z Prahy 13 – kromě naší je to ještě FZŠ Mezi Školami.

Norbert Tlustý