Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zajímá nás Evropa a její jazyky

Letos si žáci a učitelé ZŠ Mládí již podeváté připomněli jazykovou různost v Evropě. Nejmenší žáci vyráběli vlajky evropských zemí, které pak ve svých projektech použili žáci 4. a 5. tříd. Druháci se zabývali názvy států a sestavovali z nich anglická slova, třeťáci zkoumali jazyky evropských zemí a učili se navzájem základní fráze. Žáci čtvrtých tříd se pustili do evropských tanců a v improvizovaném bále předvedli například waltz, tango, letkis či irský tanec. Páté třídy připravily průvodce po hlavních městech Evropy. Žáci druhého stupně měli za úkol prozkoumat některou z institucí, reprezentující jazyk a zemi, o které se ve škole učí. Šestnáct skupin žáků spolu s učiteli navštívilo ambasády či kulturní centra Německa, Itálie, Francie, Španělska, Lucemburska, Velké Británie, Švýcarska, Maďarska i Evropské unie. Na mnoha místech se skupinám dostalo vřelého přijetí, za které děkujeme. Žáci získané informace přetaví ve velký kvíz. Ten si mohou všichni zájemci o cizí jazyky v Praze vyzkoušet na www.zsmladi.cz.

Tomáš Klinka