Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Když onemocní duše

Člověk, kterému bylo diagnostikováno psychiatrické onemocnění, čelí celé řadě problémů. Jedním z největších je společenská izolace, do níž se dostává. Cílem služby Následná péče Dobroduš Diakonie ČCE – SKP v Praze, je pomoci lidem s duševním onemocněním žít co nejvíce v podmínkách běžného života a uspokojit jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby. Jde zejména o podporu sociálních rolí a kontaktů, podporu vztahů s rodinou, přáteli a dalšími lidmi. K tomu přispívá také dobrovolnický program Dobrovolníci v Dobroduši. Ten samý účel plní i podpůrná skupina, kde se mohou klienti za podpory terapeuta podělit o své zkušenosti, radosti i starosti. Dobroduš myslí i na rodiny duševně nemocných a nově nabízí možnost účastnit se podpůrné rodinné skupiny. Služba Dobroduš se tedy snaží pomoci lidem s psychiatrickou diagnózou začlenit se zpět do normálního života a podporuje tak komunitní péči o duševně nemocné, která je alternativou k péči ústavní. Projekt Dobroduš – služba následné péče pro lidi s duševním onemocněním je podpořen grantem z Norska.
Více informací na www.skp.diakonie.cz nebo www.dobrodus.cz.

Vendula Kodetová