Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak proti násilí ve vztazích

Právě nyní můžete vidět v ulicích Prahy šedesát velkoplošných plakátů, které jsou součástí propagační kampaně projektu Diakonie ČCE – SKP v Praze s názvem STOP násilí ve vztazích. SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze nabízí pomoc lidem, kteří mají problém se zvládáním svého agresivního chování. Pracovníci centra jim mohou poskytnout individuální i párový terapeutický program, skupinovou terapii a od letošního roku také ojedinělý program svépomocné skupiny násilných osob SANO. Hlavním cílem programu je vyšší bezpečnost blízkých členů rodiny a zejména dětí, které jsou mnohdy chováním rodičů výrazně ovlivněny.

Zájemci o terapii, která je klientům poskytována zdarma, mohou kontaktovat pracovníky SOS centra na tel. 608 004 444 – Help linka Stop násilí, 222 514 040, 777 734 173, vztahy@diakonie.cz. Možnost chatu na www.nasilivevztazich.cz/chat. Podrobnější informace o programu STOP násilí ve vztazích naleznete na www.nasilivevztazich.cz; www.soscentrum.cz; www.skp.diakonie.cz.

Lenka Černá