Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Která opatření považujete za nejpodstatnější?

V tuto chvíli se můžete zapojit do ankety a označit dva problémy, které vy osobně považujete za nejpalčivější a měly by se řešit přednostně. Na anketním lístku jsou abecedně seřazená témata k řešení, která považují za nejpodstatnější účastníci veřejného fóra občanů pořádaného 15. října. Máte k dispozici dva body. Zakřížkujte prosím opatření, která považujete za nejaktuálnější. Můžete oba křížky přidělit pouze jednomu opatření nebo po jednom dvěma různým opatřením.  Vyplněný anketní lístek ze STOPu vhoďte prosím do 20. listopadu 2015 do schránky na podněty v informacích na radnici nebo odešlete na adresu: Ing. Dana Céová, Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha, nebo zašlete naskenované e-mail: ceovad@p13.mepnet.cz.