Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Najdeme společné řešení

Městská část Praha 13 vás zve na veřejné projednání návrhů na změnu místní úpravy provozu na náměstí Na Lužinách, které se koná v úterý 10. 11. od 18 hodin v Základní škole Mládí 135 ve Stodůlkách. Na setkání budou projednány návrhy zpracované na základě podnětů rodičů žáků ZŠ Mládí v rámci projektu Bezpečná cesta do školy.

Přijďte diskutovat a vyjádřit se k možným alternativám úpravy provozu na náměstí, které budou na setkání představeny. Vaše připomínky budou vodítkem pro výběr návrhu k realizaci. Jednání je součástí aktivit v rámci Místní Agendy 21.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost