Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nebojte se školy!

Mnohé naše základní školy organizují v posledních letech adaptační programy pro budoucí prvňáčky. Vhodné jsou zejména pro děti, které mají ze školy obavy. Předškoláci se seznámí s prostředím, učitelkami a v září půjdou do školy beze strachu.

FZŠ Brdičkova

Zavítejte 25. listopadu do FZŠ Brdičkova, kde bude od 17.00 do 17.45 probíhat miniškolička Dráček předškoláček. Děti si převezmeme u šaten. V pěti setkáních si vyzkouší své schopnosti a dovednosti, nápomocni jim budou draci – páťáci pod vedením budoucích třídních učitelek. Pokračování ve středu 2. a 16. 12., 6. a 13. 1., vždy od 17.00 do 17.45.

FZŠ Mezi Školami

Rodiče s předškoláky jsou zváni na cyklus přípravných školních dílniček. Budoucí prvňáčci si vyzkouší roli žáka a formou her vyřeší zajímavé úkoly z matematiky a jazykové výchovy a možná si odnesou svoji první jedničku. Dílničky se konají 19. a 26. 11., 3., 10. a 17. 12., 7. a 14. 1. vždy od 16.00 v novém pavilonu školy. Více na www.fzsmeziskolami.cz nebo tel. 251 613 247.

-red-