Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové kluby přijímají členy

První týden v říjnu se v klubovně v Heranově ulici poprvé sešly dva nové kluby seniorů. V pondělí 5. přivítala přibližně dvacet zájemců o numerologii, astrologii a přírodní medicínu vedoucí Klubu seniorů 11 paní Patrmanová. Další ne zcela tradiční témata mohou program klubu dále rozšířit. Ve středu 7. října následovala první schůzka Senior klubu 10 – Heranova. Cílem schůzky bylo zjištění zájmů jeho zakládajících členů. Vedoucí klubu pan Šikula je připraven návrhy jednotlivých členů zařadit do programu schůzek. Členové se mohou těšit na diskuze z oboru filozofie, historie, nebudou chybět ani vycházky do historického centra Prahy i do blízké přírody. Na tvorbě programu se můžete podílet i vy, pokud jste senior žijící v Městské části Praha 13 a stanete se členem tohoto klubu. Kapacita obou klubů není zcela naplněna, proto se případní zájemci mohou přihlásit na e-mailových adresách patrmanovajana@seznam.cz, seniorklub10heranova@seznam.cz nebo na telefonním čísle odboru sociální péče a zdravotnictví 235 011 443.

Iva Dvořáčková, OSPZ