Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PŘEDŠKOLÁCI NA ZKUŠENÉ

V rámci spolupráce naší školy se školami mateřskými připravily učitelky ZŠ Janského společně s dětmi 4. a 6. třídy projekt na téma Lidské tělo. Děti z mateřské školy Balónek přišly do velké školy, aby viděly, k čemu slouží kostra, svaly a vnitřní orgány a vyzkoušely si, jak fungují naše smysly a zda podle chuti rozeznáme, co právě jíme. Moc hezké bylo pozorovat naše žáky, s jakou trpělivostí menším dětem vše ukazují a vysvětlují.

Andrea Kudličková