Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jan Zrzavý

Pohádkový dědeček. Maličký, drobný, schýlený, na hlavě vždy baret nebo častěji čepičku. Černou nebo červenou. Český malíř, grafik, ilustrátor, scénograf i herec. Především jeden z nejvýznamnějších představitelů české výtvarné meziválečné avantgardy. Narodil se 5. listopadu 1890 v Okrouhlicích nedaleko Havlíčkova Brodu. Jako malý chlapec onemocněl a doktor tatínka varoval, aby na synka mnoho nenakládal, že bude zázrak, vydrží-li do dvaceti. A tak otec synkovi nechal volnou ruku. Učení Janovi nešlo – střídal školy i města. Když pak na průmyslovce v Brně opět vážně onemocněl, tak mu otec povolil studia malířství, ale u přijímacích zkoušek neuspěl. Začal studovat malbu soukromě, naposled v ateliéru Františka Ženíška. Na podzim roku 1907 začal studovat na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, ovšem po dvou letech byl pro špatnou docházku a proto, že kazí žáky a odvádí je od řádného studia divokým malováním, vyloučen. V mnoha ohledech měl životopis shodný se svým pozdějším velkým přítelem – skladatelem Bohuslavem Martinů. Ten byl ovšem z pražské konzervatoře propuštěn „pro nenapravitelnou nedbalost“. Zrzavý se v dalších letech celkem čtyřikrát pokoušel o přijetí na akademii, nicméně nebyl přijat. Hynais mu dokonce řekl, ať jde raději na zahradnictví, že kreslí jako tercián. Toužil také stát se hercem (a později si skutečně zahrál v několika filmech) ale Vojan, kterého požádal o pomoc, mu zase řekl, ať se drží palety. Tak maloval a maloval. Společně s Josefem Váchalem, Janem Konůpkem a Františkem Koblihou v roce 1910 založili volné umělecké sdružení Sursum (Vzhůru). Na podzim 1912 vystavovalo Sursum v Obecním domě a Zrzavého obraz Spící hoch byl v Kubištově recenzi prohlášen za nejlepší práci výstavy. Díky tomu Zrzavého přijali za člena Mánesa. Svou první veřejnou výstavu měl na podzim 1918 v Topičově salónu, pak ve Weinerově síni s Tvrdošíjnými. Richard Weiner obrazy pochválil, Josef Čapek strhal. Ale on se už zlomit nenechal. V roce 1924 si v Paříži pronajal samostatný ateliér. Tady tvoří ilustrace pro Máchův Máj i Erbenovu Kytici. Na podzim roku 1932, během samostatné výstavy v Ostravě, kdy sfáral do hlubinného dolu a získal zakázky k portrétování rodinných příslušníků místní honorace, objevil svůj nový malířský motiv. Ostrava pro něj znamenala víc než kterékoli české a moravské město. Zvláště černé haldy, které jej podnítily k malbě tak osobitých obrazů. Po hlubokém rozhořčení z mnichovské dohody přestal jezdit do Francie a více se věnoval scénografii pro Stavovské a Národní divadlo. Za války nesměl veřejně vystavovat - nacistické úřady označily jeho tvorbu za zvrhlé umění. A za pár let ho zase komunistické úřady vyloučily z výstav – jeho dílo bylo pokládáno za nerealistické a formalistické. Koncem padesátých let začala být jeho tvorba zaslouženě oceňována a v roce 1965 byl jmenován národním umělcem. Tvorba Jana Zrzavého se vždy vymykala ze stanoveného rámce, on sám vzbuzoval neobyčejnou pozornost veřejnosti, jež mu v šedesátých letech přisoudila roli široce uznávané a oceňované celebrity, vyvolávající až zbožnou úctu. Jeho osobitý styl byl založen na imaginaci a bývá charakterizován jako  poetizmus. Byl vždy svůj, originální svým zjevem, osobností i dílem, samorost nadaný specifickou nepřizpůsobivostí k okolí. „Nebát se být výjimečný,“ říkal. „A skoro všichni ti Zrzaví, jak jsem je poznal, byli umínění, vzteklí, někdy lakomí, byli sví, ale všichni se v životě uplatnili.“

Jan Zrzavý umírá v Praze 12. října 1977.

Dan Novotný