Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha zapůjčuje kompostéry

V rámci podpory domácího kompostování podalo hlavní město Praha žádost o dotaci na nákup kompostérů. Předmětem projektu je pořízení 1 750 ks kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny zájemcům. Žadatelem o kompostér je fyzická osoba. V případě společenství vlastníků, družstev, různých komunit (např. mající komunitní zahradu) apod. je v případě zájmu o kompostér potřeba vyplnit žádost na fyzickou osobu a mít v době převzetí kompostéru souhlas s umístěním kompostéru na společném pozemku od ostatních spoluvlastníků. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na vlastním či pronajatém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy. Zájemci mohou už nyní požádat o kompostér přes internetový formulář na stránce www.odpadovecentrum.cz, vyplnit papírový formulář a zaslat ho nebo osobně předat na předepsanou adresu. Formulář je k dispozici v Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 13, telefonní číslo 235 011 470. Pro bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP – tel. 236 004 277, bioodpad@praha.eu.

-red-