Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příprava mládeže

V době od 28. října do 1. listopadu se kolektiv mladých hasičů SDH Stodůlky připravoval na branný závod hry Plamen. Všichni měli stej ný cíl – získat a upevnit všestrannou sportovní zdatnost a zároveň si zvýšit své znalosti. Zkrátka zdokonalit se ve znalostech na závod požární všestrannosti. Co to znamená? Střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a překonávání překážek.

Dá se říct, že ve všem, co se bude hodit i v běžném životě. Děti byly rozděleny do skupinek a procvičovaly si jednotlivé odbornosti. Na vyznačené trati, která již odpovídala směrnicím, poté plnily na jednotlivých stanovištích určené hlídky procvičované úkoly. Bylo toho hodně, co se děti naučily si ověří na závodech.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky