Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zajíčci děkují

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní učitelce Lence Veringerové z Mateřské školy U Rumcajse za její pozitivní přístup, každodenní úsměv a trpělivost při foukání dětských bolístek. Na jejím novém působišti jí přejeme hodně štěstí a úspěchů.

Děti a rodiče ze třídy Zajíčci