Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobrý den, pane Vondrážka,

je skvěle, že Praha 13 jen vzkvétá, ale bohužel pejskařům je jedno, že na Praze 13 žijou lidé, kteří nechtějí chodit po „h.....“ jejich mazlíčků!!!! Je to neúnosné, otevřeli jste další školku, ale ty stávající jsou osazené „h....“. Není procházka, aby syn nešlápl do „h....“!!! A abych synovi zakazovala chodit na trávník mi přijde šílené. A to nemluvím o tom, že pokud je „h.... vedle h....“ tak jak dlouho trvá nežli se rozpadne, tak je to ve vzduchu a zas první kdo to čuchá jsou děti!!! Děkuji předem za řešení tohoto problému.

S pozdravem Mičanová

(Pozn. red.: Dopis je bez redakčních úprav, některá slova ale nemůžeme tak, jak byla napsána, zveřejnit).

Vážená paní Mičanová,

svými ne zrovna vhodně volenými slovy a trochu nespravedlivě narážíte na téma, které trápí mne i mé kolegy z radnice. Náš úřad vede zákonnou evidenci psů v naší městské části, dohlíží na řádné placení místních poplatků za držení psa a pejskařům nabízí službu doplňování sáčků na odklízení psích exkrementů. Odpadkové koše se stojany na sáčky jsou rovnoměrně umístěny na plochách zeleně ve správě odboru životního prostředí. Psí exkrementy lze házet do jakéhokoli odpadkového koše či kontejneru na směsný odpad. Sáčky do stojanů jsou průběžně doplňovány, ale pokud se stane, že dojdou, je možné o tom slušnou formou informovat pracovníky odboru životního prostředí. Na závěr mi dovolte ještě několik čísel. Každý rok je v MČ Praha 13 spotřebováno asi 600 tisíc kusů sáčků na psí exkrementy. Dle našich údajů se u každého stojanu spotřebuje asi 5–6 sáčků za den. Odpadkových košů na plochách veřejné zeleně, kam je možné sáčky odložit je celkem 708. Stojanů na sáčky máme rozmístěno 116. Obsluha košů probíhá 3x týdně. To všechno stojí městskou část nemalé finanční prostředky. Slušnost, zodpovědnost a ohleduplnost se ale bohužel koupit nedá. Děláme maximum pro to, aby každý po svém psovi uklidit mohl. A většina pejskařů to dělá. Důkazem je i to, že místa, kde se konají zábavně-osvětové akce, jakými jsou například Voříškiáda nebo Psí den s Prahou 13, kde se na jednom místě sejde psů opravdu hodně, jsou po jejich skončení v pořádku. Nezodpovědným a bezohledným pejskařům, kterých je bohužel stále dost, hrozí pokutování za znečišťování veřejných prostranství. To má ve své kompetenci městská policie. 

Dana Céová, OŽP