Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


ulice
datum
stanoviště
Ovčí hájek
1. 11.
parkoviště proti č. 2159/16
5. máje
2. 11.
plocha proti č. 325
Podpěrova
2. 11.
před MŠ u č. 1879
Janského
5. 11.
parkoviště proti č. 2370/15
K Fialce
6. 11.
plocha u č. 1219
Drimlova
7. 11.
parkovací záliv u kontejnerů na tříděný odpad
Kettnerova
7. 11.
parkoviště proti č. 2059
Vstavačová
8. 11.
u retenční nádrže
Janského
9. 11.
parkovací záliv u lékárny
Melodická
12. 11.
křižovatka s ul. Operetní
Zázvorkova
12. 11.
parkoviště proti č. 2003/14 u trafostanice
K Hájům
13. 11.
křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
Chlupova
14. 11.
proti č. 1800 (u MŠ)
Klausova
14. 11.
parkoviště proti č. 1361/13a
V Hůrkách
15. 11.
křižovatka s ul. Seydlerova
Červeňanského
19. 11.
křižovatka s ul. Janského (nástupní ostrůvek BUS)
Hábova
19. 11.
parkoviště před č. 1564/8
U Jezera
20. 11.
parkoviště proti č. 2039/18
K Sopce
21. 11.
zpevněná plocha
K Opatřilce
22. 11.
křižovatka s ul. K Jihu
Trávníčkova
22. 11.
rozšířený chodník proti č. 1764
Borovanského
23. 11.
křižovatka s ul. Kurzova
Petržílkova
26. 11.
parkoviště u č. 2267/12
Fantova
27. 11.
parkoviště u č. 1742/23
Janského
28. 11.
parkovací záliv proti č. 2211/69
Lýskova
28. 11.
křižovatka s ul. Chalabalova (chodník u Grafotechny)
Böhmova
29. 11.
parkoviště u kotelny
Nušlova
29. 11.
parkovací záliv proti č. 2289/43
Bellušova
30. 11.
parkoviště proti č. 1804/7
Amforová
3. 12.
proti č. 1895/24
Běhounkova
3. 12 .
parkoviště proti č. 2463
Janského 4. 12.
rozšířený chodník u č. 2437
náměstí Na Lužinách
5. 12.
Podpěrova
5. 12.
u č. 1879 (u MŠ)
Pavrovského
6. 12.
křižovatka s ul. Přecechtělova
Volutová
6. 12.
parkoviště proti č. 2518/6
Píškova
16. 11.
parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

Michaela Líčková