Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stromy slavily svůj svátek

V úterý 16. října jsme v Centrálním parku slavili Den stromů. Zahájil ho místostarosta Pavel Jaroš spolu s dětmi z mateřských škol výsadbou habru obecného u hráze Stodůleckého rybníka. Poté si děti mohly nejen zasoutěžit, ale také se dozvědět něco nového o stromech. Soutěž byla zaměřena na zajímavosti ze světa stromů, u stánků Lesů hl. m. Prahy zase děti získaly spoustu užitečných informací, a navíc si tam mohly vyrobit pravou medaili ze dřeva či zahrát různé hry. Počasí letošnímu svátku stromů přálo, což se odrazilo i na počtu dětí a dospělých, kteří přišli do Centrálního parku Den stromů spolu s námi oslavit – zúčastnilo se zhruba 500 dětí z více než dvaceti tříd mateřinek a základních škol i značný počet dospělých. Akci pořádal Odbor životního prostředí městské části Praha 13 v rámci místní Agendy 21.

Eva Beránková