Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vrba v Panské zahradě schází

Nedávno jste informovali, že se Praha 13 zapojila do kampaně Nadace Partnerství a při té příležitosti byl vysazen strom na okraji Panské zahrady. Je potěšující, že se o naše životní prostředí staráte, pouze nekácíte ale také se snažíte o výsadbu stromů nových. Ještě víc by mne však potěšil fakt, kdyby byla vysazena náhrada za vrbu, která právě v Panské zahradě rostla. Pohled na rybník bez ní je docela smutný.

paní Anna

Stará vrba se v minulosti už jedenkrát obnovila (z pařezu vyrostla nová), ale už byla hodně nemocná, tudíž se zřítila do vody. Nová vrba byla vysazena v loňském roce, ale v zimě ji neznámý vandal ulomil, protože se k ní dostal pohodlně po ledu. Na podzim bude vysazena vrba nová.

Dana Céová, OŽP