Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

1993: Metro bude včas

Roku 1993 vznikla samostatná Česká republika, na což reagoval i starosta městské části Petr Bratský. „Zemi přeji moudré vládce, pracovitý lid, vnímavé a zdvořilé děti a spokojené, zaslouženého odpočinku si užívající starší občany,“ napsal v magazínu STOP.

Pro Jihozápadní Město byl ale tento rok převedším pracovní. Už v březnu ho navštívil předseda vlády Václav Klaus, aby zjistil, jak pokračuje zdejší výstavba. „Do scénáře této ryze pracovní návštěvy bylo jako její významná součást zahrnuto seznámení s naší městskou částí, s jejím komplexním rozvojem, potížemi, které tento rozvoj provázejí, i úspěchy, kterých už bylo dosaženo,“ stojí v tehdejším zpravodaji.

Jen o pár měsíců později poctil městskou část svou návštěvou na pozvání Petra Bratského také pražský primátor Jan Koukal. Hlavním tématem bylo včasné dokončení metra, které primátor písemně slíbil. „Ve snaze rozptýlit vaše obavy o dokončení trasy metra V. B Nové Butovice – Zličín, sděluji vám následující: Trasa metra bude dokončena tak, jak bylo rozhodnuto před dvěma lety, a to v listopadu 1994,“ napsal v dokumentu. Další obavy se pak snažil rozptýlit hlavní inženýr výstavby Jiří Bartoš. „V současné době jsou všechny stanice metra na trase v takovém stupni rozpracovanosti, který nám zabezpečuje splnění všech stavebních úkolů podle aktualizovaného harmonogramu,“ ujišťoval. V Jihozápadním Městě začala tento rok poprvé fungovat i kabelová televize. Už roku 1992 získala společnost Codis ve spolupráci s česko- -holandskou firmou Eurocable zakázku na vybudování její sítě a stavět začala na Velké Ohradě, v Nových Butovicích a ve Stodůlkách. „Montážní a stavební práce začaly v červenci 1992 a na Velké Ohradě už je připojeno více než 90 procent zájemců,“ informovala firma. Částečně vyřešit se podařilo také příliš velký počet žáků v jednotlivých třídách základních škol. Bývalé jesle v Trávníčkově, Chlupově a Mohylové ulici dostaly slušivé nástavby a v rekordně krátké době jednoho roku se proměnily v nové základní školy. „S nápadem řešit kapacitu škol pomocí nástaveb na dosavadní budovy jeslí přišel místostarosta Petr Dimitrov. Myšlenka to ovšem nebyla jeho vlastní, nechal se inspirovat podobným příkladem z nedalekých Řep,“ uvedl magazín STOP.

A aby toho nebylo málo, Místní úřad se rozhodl vypořádat i s takzvanou psí problematikou. Na řadě míst Jihozápadního Města se proto objevily psí záchodky, což byly ohrádky z tmavých kmenů se dvěma kůly uprostřed. „Záchodky by se měly v budoucnu stát místem, kde by psí miláčkové mohli beztrestně vykonávat své potřeby. Je zajištěna pravidelná údržba a čištění těchto míst, takže hygieně by mělo být učiněno zadost,“ napsal Jan Pechar z odboru životního prostředí.

Robert Šimek