Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Českou školku obsadily strašidelné masky

Předposlední říjnové pondělí proběhl v Mateřské škole Ovčí hájek 2177 již tradiční Halloween. Děti měly připravený program na celý den. Od samého rána byla naše školka plná strašidelných masek. Dříve než jsme si zatancovali na halloweenské diskotéce, museli jsme společně vydlabat veliké dýně, které k oslavě tohoto původně anglosaského svátku neodmyslitelně patří. Celý halloweenský den byl zakončen lampionovým průvodem po okolí a horkým čajíkem na zahradě naší školky.

Hanka Baštová, ředitelka