Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co jsou školičky pro předškoláky?


Je to již tradiční setkávání předškoláků a jejich rodičů v naší ZŠ Klausova. Děti se zábavnou formou seznámí se školou, asi poprvé v životě usednou do školních lavic, poznají všechny vyučující 1. stupně, naučí se písničky, básničky, zahrají hry... To vše v duchu nějaké tematiky, která se pak promítá do celého školního roku.

Rodiče zatím při neformálním setkání s vedením školy získají informace o škole, o organizaci výuky nejen v prvních třídách, o vzdělávacích programech, aktivitách školy, provozu družiny, zájmových kroužcích a mnohém dalším.

Školičky a setkávání s rodiči probíhají jednou měsíčně od 17 hodin po celý školní rok – 6. 11., 3. 12. 15. 1., 12. 2., 4. 3., 6. 5. a 10. 6. – v nové budově, dolní vchod školy. S sebou děti potřebují jen přezutí, vše ostatní dostanou.

Helena Hejnová, zástupkyně ředitele