Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Evropský den jazyků

Dvanácté pokračování tradiční oslavy jazyků a jazykové rozmanitosti v ZŠ Mládí zprostředkoval žákům i učitelům projektový den k Evropskému dni jazyků. Žáci měli tentokrát za úkol seznámit se a ostatním představit netradiční formy komunikace, které často ani za jazyk jako takový nepovažujeme. Během čtvrtečního dopoledne se tak účastníci celoškolního projektu blíže seznámili s morseovkou, neverbální komunikací, obrázkovým písmem, šiframi, jazykem zvířat a dalšími „jazyky“. Ve třídách na prvním stupni si žáci výsledky své práce předvedli navzájem, žáci druhého stupně postupně své jinojazyčné výtvory prezentovali svým spolužákům a učitelům. Projektový den byl také zaregistrován na webové stránce Rady Evropy.

Tomáš Klinka, garant projektu