Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Festivalová přehlídka volnočasových aktivit


V neděli 6. října skončil koncertem FZUŠ Stodůlky v pořadí už sedmý Festival volného času Prahy 13. Od posledního srpnového dne nabídnul občanům nejen z naší městské části více než osmdesát velkých i menších akcí. A jejich letošní zaměření bylo více než pestré. Na různých místech třináctky se představila řada organizací, klubů, sdružení nebo spolků, které měly přes odlišné oblasti působení jedno společné – seznámit veřejnost s opravdu širokým spektrem volnočasových aktivit. Od sportu, hudby, tance, turistiky, IT techniky, divadla, přes tvůrčí činnosti až po chovatelství. Vybrat si mohli děti, mládež, dospělí i ti dříve narození.

Velké poděkování zaslouží pan Bohdan Pardubický z kanceláře starosty, který většinu akcí organizačně a technicky zabezpečoval, jeho pomocníci, všechny organizace, které se do festivalového programu zapojily, ale také několik tisíc návštěvníků připravených akcí. Ti se bez ohledu na mnohdy vrtkavé počasí stali jedním z nejdůležitějších článků festivalového dění.

Místostarosta Petr Zeman, místopředseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud