Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Má vaše dítě problém se sluchem či komunikací?

Centrum pro dětský sluch Tamtam je nezisková organizace, která již 29 let podporuje rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením z celé České republiky.

Většina dětí s postižením sluchu se rodí slyšícím rodičům, kteří dosud neměli se sluchovou vadou žádnou  zkušenost. Rodina se tak nečekaně ocitá v náročné situaci, kdy se musí vyrovnat se skutečností, že jejich dítě je a bude jiné, než očekávali. Musí co nejrychleji zjistit, co sluchová vada znamená, jak ji nejlépe kompenzovat a především, jak s dítětem komunikovat, aby jeho vývoj nebyl nijak omezen. Tamtam (www.detskysluch.cz) nabízí odbornou pomoc prostřednictvím komplexu sociálních, poradenských a informačně vzdělávacích služeb, které jsou poskytovány terénní i ambulantní formou. Jsou zaměřené na podporu celé rodiny, nikoli jen na podporu vývoje dítěte, jsou bezplatné a rodinám individuálně „šité na míru“. Mezi tyto služby patří především sociálně aktivizační služby a raná péče. Poradkyně rané péče dojíždějí v pravidelných intervalech do rodin a informují rodiče o možnostech diagnostiky a kompenzace sluchového postižení, doporučují jim, jak dítě rozvíjet, jak podporovat jeho komunikaci, celkový vývoj i sociální vazby. Raná péče může rodinu provázet od narození až do nástupu dítěte se sluchovým postižením do mateřské školy, u dětí s kombinovaným postižením ještě déle, maximálně do sedmi let věku dítěte.

Cílem odborné pomoci je minimalizovat důsledky sluchového postižení dítěte a posílit rodičovské kompetence tak, aby se rodina co nejdříve vrátila k běžnému rodinnému rytmu nezávisle na sociálních systémech. Tamtam rozšiřuje a prohlubuje svou odbornou činnost ve prospěch rodin s dětmi se sluchovým postižením i realizací významných víceletých projektů s celospolečenským dopadem, zaměřených například na screening sluchových vad novorozenců nebo včasnou diagnostiku. Významná je i publikační a vydavatelská činnost, vývoj unikátních aplikací Znakujte s Tamtamem, určených pro výuku znakového jazyka, které jsou zdarma ke stažení na Google Play i App Store. Pro odbornou i laickou veřejnost je cenným zdrojem informací magazín Dětský sluch a informační portál idetskysluch.cz, který je také společnou platformou spolupracujících odborníků z oblasti neonatologie, foniatrie, logopedie, pediatrie apod.

Mateřská škola Pipan ve Stodůlkách

V prostorách Centra pro dětský sluch Tamtam v Praze 5 – Stodůlkách se nachází také Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené Pipan, která je určena nejen pro děti se sluchovým postižením, ale je vhodná i pro děti s vadou řeči, komunikačními problémy či pro slyšící děti, kterým z nějakého důvodu vyhovuje menší kolektiv.

Pipan je školkou rodinného typu a v současné době přijímá nové žáčky. Nabízí malý kolektiv, dobré sociální klima, pedagogický sbor s potřebnou odborností, vlastní školní vzdělávací program, ale i individuální plány pro všechny děti. Je vhodnou přípravou na integraci dítěte s postižením či vadami řeči nebo komunikačními problémy. Rodiče zde mohou využívat služeb klinického logopeda, foniatra, psychologa a dalších odborníků. Pro děti jsou připraveny odpolední kroužky: vaření, výtvarné tvoření či tancování, ale čekají je také pravidelné akce a výlety. Vzhledem k rozmanitým schopnostem dětí komunikovat, se ve třídě používá zejména totální komunikace, znakový jazyk, mluvená řeč, ale i alternativní a podpůrná komunikace. Pro posílení komunikace mezi školkou, dítětem a rodinou jsou dětem tvořeny tzv. komunikační deníky. Zde jsou zaznamenávány každodenní zážitky dětí ve školce a události z rodiny.

Kontakt pro nové zájemce: BMŠ Pipan, Hábova 1571, Stodůlky, tel. 739 642 618, bms@pipan.cz, www.pipan.cz.

Lucie Křesťanová